CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THẾ GIỚI PHẲNG

jtemplate.ru - free Joomla templates

Gửi câu hỏi

Họ tên (*)
Điện thoại
Email (*)
Câu hỏi (*)

Tư vấn trực tuyến

Câu hỏi: Công ty 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc, trên giấy chứng nhận đầu tư là cho thuê thiết bị công trình,máy móc xây dựng.Hiện nay Công ty có hợp đồng cho thuê thiết bị phân tích tín hiệu cho Nhà máy A (là DN chế xuất). Hợp đồng thuê là 01 năm. Vậy trường hợp này Công ty có phải làm thủ tục hải quan đối với dịch vụ cho DNCX thuế thiết bị không và hóa đơn VAT có được ghi là 0% không?

Vướng mắc của Công ty, chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

  1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (sau đây viết tắt là DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:
  2. a) Hàng hoá mua bán giữa các DNCX với nhau;
  3. b) Hàng hoá là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;
  4. c) Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất;
  5. d) Hàng hoá của các DNCX thuộc một tập đoàn hay Hệ thống công ty tại Việt Nam, có hạch toán phụ thuộc;

đ) Hàng hoá đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như: phân loại, đóng gói, đóng gói lại.

Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hoá đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hoá.

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp của Công ty cho DNCX thuê máy móc thiết bị phải thực hiện khai báo thủ tục hải quan.

Trường hợp công ty cho DNCX thuê máy móc thiết bị thì công ty xuất hóa đơn giá trị gia tăng 0% cho DNCX theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 mục I Chương II Phần B Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

 

Câu hỏi: Công ty xin quý cục cho biết DNCX nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, nhập máy móc tạo tài sản cố định có phải đăng ký doanh mục miễn thuế với cơ quan hải quan hay không?

Căn cứ Khoản 1 Khoản 2 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định, hàng tiêu dùng nhập khẩu

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này. Người khai hải quan phải khai đầy đủ thông tin tờ khai hải quan trên Hệ thống trừ thông tin về mức thuế suất và số tiền thuế.

  1. Đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX:

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này.

Trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hoá để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì sau khi bàn giao công trình cho DNCX thì báo cáo lượng hàng hoá đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi quản lý DNCX theo mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.”

Căn cứ quy định nêu trên DNCX khi nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, nhập máy móc tạo tài sản cố định không phải đăng kí doanh mục miễn thuế với cơ quan hải quan.

Câu hỏi: Công ty ký hợp đồng nhập khẩu với công ty A tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, hàng hóa được sản xuất từ Công ty B có nhà máy tại Trung Quốc. Hàng hóa được đi trực tiếp từ Trung Quốc đến Việt Nam, hóa đơn do Công ty A tại Hàn Quốc phát hành. Vậy trường hợp này công ty có thể yêu cầu bên đối tác cung cấp C/O?

Vướng mắc của Công ty, Chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 23 Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương quy định: 

“Cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu phải chấp nhận C/O mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặc bởi một nhà xuất khẩu ACFTA đại diện cho công ty đó miễn là hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ trong Phụ lục I Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM. Số hóa đơn bên thứ ba phải được ghi trên Ô số 10 của C/O mẫu E. Nhà xuất khẩu và người nhận hàng phải có trụ sở đặt tại các Bên tham gia Hiệp định; bản sao của hóa đơn bên thứ ba phải được nộp cùng với C/O mẫu E cho cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu.”

Căn cứ Khoản 10, Phụ lục 3 về mẫu C/O (phần overleaf notes) Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương quy định:

“Trường hợp hóa đơn phát hành tại Bên thứ ba theo quy định tại Điều 23 , Phụ lục 2 thì đánh dấu vào ô “Third country invoicing”, số hóa đơn phải được ghi rõ tại ô số 10, tên Công ty phát hành hóa đơn và tên Nước mà Công ty này đặt trụ sở tại nước đó phải được ghi rõ tại ô số 7”

Tham khảo hướng dẫn tại Công văn 12149/BCT-XNK ngày 14/12/2012 của Bộ Công Thương thì: 

“hóa đơn Bên thứ ba là hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba (trong hoặc ngoài ACFTA) hoặc bởi một nhà xuất khẩu có trụ sở đặt tại các bên tham gia hiệp định ACFTA là đại diện cho công ty đó. Nước thứ ba là Nước/Vùng lãnh thổ phát hành hóa đơn mà không phải là Nước/Vùng lãnh thổ xuất khẩu/nhập khẩu.”

Trường hợp như Công ty nêu thì yêu cầu đối tác cung cấp C/O mẫu E. Một số tiêu chí trên C/O được thể hiện như sau:

+ Ô số 1: Tên công ty sản xuất mặt hàng NK.

+ Ô số 7: Tên và nước của Công ty đối tác bán hàng.

+ Ô số 10: Số Hoá đơn thương mại giữa Công ty Việt Nam và Công ty đối tác bán hàng.

+ Ô số 13 của C/O phải được đánh dấu vào ô “Third country invoicing”

+ Bản sao của hóa đơn bên thứ ba phải được nộp cùng với C/O mẫu E cho cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu.

Đề nghị Công ty thực hiện đúng theo hướng dẫn theo quy định trên. Lưu ý Công ty, để xác định C/O có hợp lệ, phù hợp với bộ chứng từ nhập khẩu cần phải căn cứ vào bộ hồ sơ và thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Câu hỏi: Công ty là doanh nghiệp chế xuất có nhập khẩu mặt hàng khí Argon của 1 doanh nghiệp nội địa. Vậy mặt hàng này có phải khai báo hóa chất không?

Vướng mắc của Công ty, Chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 2, Điều 3 Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công thương quy định về khai báo hóa chất:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất (kể cả nhập khẩu hóa chất vào khu chế xuất) thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo”.

“ Điều 3. Giải thích từ ngữ

  1. Hóa chất phải khai báo là hóa chất được sản xuất, nhập khẩu thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo quy định tại Phụ lục V Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.”

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp DNCX nhập khẩu mặt hàng khí Argon thuộc mã HS 2804.21.00 phải khai báo hóa chất khi nhập khẩu từ nội địa hoặc nước ngoài.

Câu hỏi: Công ty xin được hướng dẫn khai báo mã phương thức vận chuyển đối với lô hàng xuất khẩu là hàng lẻ đưa vào kho CFS để đóng chung container để xuất đi bằng đường biển?

Vướng mắc của Công ty, Chúng tôi tu vấn như sau:

Căn cứ Chỉ tiêu 2.6 thông tin khai báo hướng dẫn tại Phụ lục II - Chỉ tiêu thông tin  liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính), Công ty khai báo mã phương thức vận chuyển là “3” cho lô hàng nêu trên. Trường hợp lô hàng của công ty xuất đi theo đưởng biển và đóng trong nguyên container thì khai báo mã phương thức vận chuyển là “2

Khách hàng

Liên hệ

Trụ sở chính: Số 21, phố Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng làm việc: Tầng 6, tòa nhà VG ngõ 235 phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84.24.3944 0369 - Fax: +84.24.3944 0398

Email: info@flatworld.vn - Website: www.flatworld.vn

Liên kết