CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THẾ GIỚI PHẲNG

jtemplate.ru - free Joomla templates

Theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan, các đơn vị hải quan địa phương sẽ phải chủ động hơn nữa trong việc làm thủ tục hải quan cho DN. Cụ thể là thực hiện thủ tục không thu thuế hàng hóa tái nhập, kiểm tra thực tế hàng hóa.

 

Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, có DN phản ánh một số chi cục hải quan không thực hiện thủ tục không thu thuế tại thời điểm người khai hải quan thực hiện thủ tục tái nhập đối với hàng hóa XK bị trả lại.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến về việc cơ quan Hải quan yêu cầu người khai hải quan phải đăng ký thời gian thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa với tổ, đội kiểm soát.

Nhằm chấn chỉnh công tác nghiệp vụ tại các đơn vị hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương thực hiện thống nhất một số quy định.

Cụ thể, nếu người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế tại thời điểm làm thủ tục tái nhập, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện đồng thời thủ tục không thu thuế và thủ tục tái nhập trong thời hạn quy định tại Điều 23 Luật Hải quan năm 2014.

Đối với việc đăng ký thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, Tổng cục Hải quan cho biết, không có quy định người khai hải quan phải đăng ký thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa với tổ, đội kiểm soát và yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng theo hướng dẫn về việc kiểm tra thực tế hàng hóa tại quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XK, NK.

Trong trường hợp có sự phối hợp kiểm tra giữa chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai và tổ, đội kiểm soát thì các đơn vị hải quan tự phối hợp, trao đổi thông tin về thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa của người khai hải quan, không yêu cầu người khai hải quan phải đăng ký thời gian thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/

Khách hàng

Liên hệ

Trụ sở chính: Số 21, phố Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng làm việc: Tầng 6, tòa nhà VG ngõ 235 phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84.24.3944 0369 - Fax: +84.24.3944 0398

Email: [email protected] - Website: www.flatworld.vn

Liên kết