CV__2074_HQĐNa – VƯỚNG MẮC TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THUÊ GIA CÔNG TẠI KHU PHI THUẾ QUAN NHẬP KHẨU VÀO NỘI ĐỊA